LRT Kultūra programa

Trečiadienis ( 2017-02-22 )

00:25 DW naujienos rusų kalba 00:35 Dabar pasaulyje, Dokumentika 01:05 Maistas ir aistros 01:35 Durys atsidaro 02:00 Laba diena, Lietuva 03:45 Linija, spalva, forma 04:15 Istorijos detektyvai, Detektyvas 05:00 Panorama 05:35 Dėmesio centre 05:52 Sportas 05:57 Orai 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus 06:55 Pavojingi jausmai, Drama, 2015 07:19 Pavojingi jausmai, Drama, 2015 07:45 Drakoniukas Kokosas, Animacinis, 2015 08:00 IQ presingas, Visai šeimai 08:45 Kaip atsiranda daiktai, Dokumentika 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:10 Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentai, Dokumentika, 2012 13:00 Septynios Kauno dienos 13:30 Pažvelk į profesiją kitaip, Biografinis 14:05 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje 14:35 Keliaukime kartu. Charkovas, Dokumentika, 2014 14:59 Keliaukime kartu. Charkovas, Dokumentika, 2014 15:30 Pavojingi jausmai, Drama, 2015 15:54 Pavojingi jausmai, Drama, 2015 16:25 Kaip atsiranda daiktai, Dokumentika 16:50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 17:05 Kultūrų kryžkelė. Trembita 17:30 Muzikos istorijos, 1998 18:00 Poezija. LRT aukso fondas 18:05 Oranžinė legenda (Oranžinė legenda), 1974 18:20 Naftos planeta, Dokumentika 19:15 Labanaktukas, Vaikams 19:25 Riteris Rūdžius, Animacinis, 2013 19:40 Mažiausias pasaulyje filosofas Knyčė, Animacinis, Vaikams, 2014 19:45 Šimtas reginių senoviniame mieste, Dokumentika, 2013 20:15 Švarūs juodraščiai 21:00 Mustangės (Mustang), Drama, Prancūzija, Vokietija, Turkija, Kataras, 2015 22:40 Poezija. LRT aukso fondas 22:45 Stambiu planu 23:15 DW naujienos rusų kalba 23:30 Dabar pasaulyje, Dokumentika